Прескочи до главног садржаја

Редакција штампаног и интернет издања

ЛЕКСИКОГРАФСКА РЕДАКЦИЈА

Бранислава Балаж, Мирјана Ерић, Милена Миловић,
Драгана В. Тодоресков, Емилија Џамбарски-Завишић, Саша Трифуновић, Александар Деветак


ЛИКОВНО-ГРАФИЧКА РЕДАКЦИЈА

Александар Прибићевић (ликовно-графички уредник)
Милован Миливојевић (израда карата)
Александар Деветак, Александра Новаков,
Саша Трифуновић (илустративни фонд)


СТРУЧНИ КОНСУЛТАНТИ

Исидора Бјелаковић, Жарко Бошњаковић, Дојчил Војводић,
Миодраг Вукчевић, Дарина Дончева, Милена Ивановић,
Жељко Марковић, Снежана Милинковић, Анђелка Митровић,
Клодин Мишић, Александра Новаков, Снежана Поповић,
Марина Пуја Бадеску, Вања Станишић, Ирина Сутулов Кнежевић,
Драган Тубић, Корнелија Фараго

 

ИЗДАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Бранко Милосављевић (уредник администратор)
Александар Деветак (уредник администратор)